Kaffe og kage

Husk der er kaffe og kage onsdag den 26. april efter løb.

Grillaften

Der er grillaften onsdag den 24. maj efter løb. Klubben giver mad og drikke. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling af mad. Tilmelding til Annette eller Bitten senest 20. maj.  

Fakkelløb til Regatta

Lørdag den 19. august skal vi stille med 100 fakkelløbere til Regatta i Silkeborg. Nærmere info følger.

Bustur til Marselisløbet

Den 26. august er der bustur fra Sydbyhallerne til Marselisløbet i Århus. Der er morgenmad i bussen på vej der ud og frokost på vejen hjem. Du skal selv tilmelde dig til løbet på Marselisløbet 2017 Tilmelding til bus skal ske til Annette. Der er ca. 50 pladser i bussen, så det er først til mølle. […]

Indkaldelse til ordinær generalforsam...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Funder Løbeklub onsdag d. 22. marts kl. 20.00 i klubbens lokaler. Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da klubben serverer en sandwich og vand. Tilmeldingen skal ske skriftligt til formanden senest fredag den 17. marts. Ethvert medlem, som ikke møder op, kan efter generalforsamlingen få udleveret et eksemplar af regnskabet. Dagsorden i […]

Husk at betale kontingent

Årligt kontingent for at være medlem af Funder Løbeklub er 300 kr. Indbetaling skal ske til kontonr. 9860 0000387428. HUSK AT ANFØRE DIT NAVN PÅ INDBETALINGEN.

Nyeste Foto